Kristallide olemusest ja ülesannetest 24.07.2007

Kristallidest

Kristallid kuuluvad mineraalide kuningriiki. Nad on elusolendid, teadvusekandjad, kes esindavad eluvõnget esimeses dimensioonis. Seega on nende elu- ja kasvuprotsessid meiega võrreldes väga aeglased.

Mis siis teeb tükikesest mateeriast elusolendi? See on vaimse energia ankurdumine ainesse, teatav hingelisus. Tegelikult on kogu looming elav. Nii nagu taimed ja loomad, on ka kõik kivid, muld, kogu mineraalide kuningriik elav. Aga nende kivide, mida nimetame kristallideks, poolvääriskivideks või vääriskivideks, eripära seisneb selles, et nad on meistrid kivimite hulgas. Nad on valgustunud teadvuse kandjad, oma vaimsele päritolule ärganud olevused.

Kui tavaline maakivi on eelkõige osake Maa-Emast enesest – st, et temas olev teadvus on Maa teadvuse lahutamatu osa, siis kristallid, lisaks sellele, et nad on seotud Maa-Emaga, on teadlikud ka oma vaimsest päritolust – sellest, et neid elavdav energia pärineb vaimsest allikast. Kristallide ülesanne ongi puhta vaimse energia nähtavaks tegemine materiaalses maailmas. Kogu see värvide küllus, sära ja peegeldused ning sisemised vikerkaared, mis paljusid kristalle nii kauniks teevad, on vaimse energia nähtavaks saamine aines.

Ehkki kristallide hulgas on erineva astmega meistreid, võib siiski öelda, et ühte liiki kristallidel on omadused, mida kõik selle esindajad kannavad. Lihtsalt osadel kristallidel on need omadused puhtamalt ja selgemalt esindatud, teiste sama liiki kristallide jõudlus võib olla väiksem. Kõiki kristalle on aga võimalik äratada, neid on võimalik ühendada antud kristalli teadvusvõrgustikuga, talle omase ürgse väega. Siin läheb vaja, et inimene, kes on ise vaimse maailmaga ühenduses, annaks abi ja armastust neile kristallidele, kes on osa oma väest kas siis töötlemise või halvasti kohtlemise käigus kaotanud. Sel viisil saavad kristallid oma väe tagasi, ärkavad ja elavnevad.

Et see õnnestuks, on vaja teha vastav taotlus. Põhjus, miks osad kristallid nii elusad näivad, seisneb selles, et neid on näiteks käsitsi poleeritud ning käsitsi poleeritud kristallidega on igaühega eraldi tegeletud, igaühele neist on antud armastust. See on oluliselt tõstnud selliste kristallide energeetilist väärtust ning neid äratanud. Aga te saate seda teha ka ise, kui te kristalle peos hoiate, nendega suhtlete, nendega räägite, taotlete, et nendes olev teadmine ja tarkus ärkaks.

Igas kristallis (tegelikult igas kivis) elavad elementaalvaimud ehk deevad. Nemad on otseselt seotud kristallide füüsilise väljendusega ning kivid, milles nad elavad, on neile koduks. Ent lisaks deevadele, on iga kristall otseühenduses ka ingliteilmaga ning tegelikult kogu vaimse hierarhiaga kuni Algallikani välja. Seepärast on kristallide abiga võimalik ka oma kontakti vaimse maailmaga oluliselt võimendada ja sügavdada. Erinevatel kristallidel on erinevad omadused: osa neist aitab inimestel häälestuda sõnumite vastuvõtmisele, osa abistab tervendava energia vahendamisel või kehasse toomisel, osad kristallid aitavad aktiveerida enesetervenduslikke võimeid, pakuvad kaitset ja tugevdavad energiavälja.

Kristallid armastavad inimesi väga ja aegade algusest peale on nad täitnud kokkulepet koostööd teha ning seda eriti murrangulistel ajajärkudel. Näiteks siis, kui Atlantis alla käima hakkas, said inimesed langust just tänu kristallidele päris pikalt pidurdada, sest kristallid hoidsid alal nende tarkust ja puhtust ning aitasid neil säilitada ühendust Algallikaga.

Ja ka praegu aitavad kristallid taastada ühendust kõrgema teadvustasandiga ning ehitada üles energeetilisi ühendusteid kõrgema teadvuse laskumiseks. Lisaks on inimteadvuse praegune kandja (meie füüsiline keha 3. dimensioonis ja sellega seotud madalamad energiakehad) selline, et vajab teatavaid abivahendeid mälu säilitamiseks, tähelepanu keskendamiseks ja fookuse hoidmiseks. Nimelt on inimese teadvus oma praeguses arengufaasis selline, et saab korraga keskenduda üsna vähestele asjadele, kuid selleks, et toimida edukalt energiamaailmas, on sageli vaja, et tähelepanu saaks jaotatud erinevate ülesannete vahel. See sarnaneb pisut auto juhtimisele, kus peab samuti mitmeid plaane korraga jälgima. Oskusliku kasutamise korral ning siis, kui kristalle vastavalt programmeerida, aitavad nad tähelepanukiirt, mille inimene on korra välja saatnud (näiteks selleks, et enesele kaitset luua), säilitada ka siis, kui ta tähelepanu juba millelegi muule keskendab. Nii kaitse loomises kui ka paljudes teistes tähelepanu suunamise valdkondades on kristallid võrratud abilised.

Kristallid on meie elavad kaaslased, kelle füüsiline keha on meie omast erinev. Nad näivad elutud, kuid kui neid vaadata võimsa mikroskoobiga, siis on võimalik näha, kuidas nende molekulaarvõre reageerib inimese mõtetele ja taotlustele, eriti aga armastuse saatmisele. Kui nendega suhelda, siis löövad nad sõna otseses mõttes särama – muidugi juhul, kui neid koheldakse targalt ja armastavalt ning programmeeritakse tegema midagi, mis läheb kokku nende olemasolu kõrgema eesmärgiga. Te võite seda ise proovida – näiteks võite paluda neil särama lüüa ja osade kristallide puhul võib seda lausa silmaga näha. Jah, eelkõige on nad sõbrad, aga ka õpetajad ja abistajad, kes ühendavad meid taas vaimse maailmaga.


Kristallikomplektidest

Kristallikomplektid loovad uute tervendavate omadustega kooslusi. Nad on teatud mõttes edasiarendus kristallidega töös. Üks asi on töötada ühe kristalliga ja luua temaga ühendus, taotleda, et ta aitaks teis teatud omadusi võimendada või vahendada tervendust, kuid kristallikomplektide puhul võimendavad erinevad kristallid üksteise omadusi ning loovad üheskoos tegutsedes uusi omadusi, uue jõu. Ja teine asi on see, et kui üksikut kristalli võib kasutada mitut moodi ja erinevateks otstarveteks ning tema olemus võib seetõttu mõnikord üsna laialivalguv tunduda (eriti juhul, kui teda pole mõneks kindlaks ülesandeks programmeeritud), siis kristallikomplektis antakse kristallidele kindel ülesanne ja nende energia fokuseerub just selle ülesande täitmisele. 

Kristallikomplektid hoiavad alal neile pandud programmi – energiat, mis pärineb väga kõrgelt teadvustasandilt, ning aitavad kasutajal kas siis süütunnetest vabanemisel, mõne peaingliga kontakti saamisel, andestamisel, oma jõu leidmisel või jõu taastamisel, sõltuvustest vabastamisel või mis tahes muus küsimuses. Kristallikomplekte võib teha igaüks ning sisuliselt on neid võimalik teha iga probleemi leevendamiseks, kuid nende tegemisel tuleb jälgida seda, et te teatud mõttes juba ise valdaksite seda, mida kristallidel teha palute. Te ei pea seda valdama täiuslikult, see pole nii oluline, kuid teil on vaja osata luua ühendust selle energiaga vaimsel tasandil, mida kristallikomplektidesse ankurdada soovite. Kui pakkuda teistele selliseid komplekte, mille puhul nende tegija ise ei mõista, kuidas antud energiaid oma ellu integreerida, siis võib komplekti jõud jääda nõrgaks, sest kristallid vajavad, et ühendaksite nad ära ühe kindla tasandiga universaalses teadvuses, kus asub n-ö energeetiline ravimiladu, mis kätkeb endas lahendusi kõikidele probleemidele, ravi kõikidele haigustele, vastuseid kõikidele küsimustele. Kristallid vajavad, et olete ise selle vastuse või lahenduse energia kujul juba kätte saanud ning suutelised antud energia neisse ankurdama.


Kuidas kristalle puhastada?

Enamikke kristallidest võib puhastada voolava vee all, kuid sellest olulisem on teha mõttes taotlus, et puhastumine tõesti ka toimuks. Seega, mis tahes viisil te kristalle ka ei puhastaks – voolava vee all, viirukisuitsuga, kellahelide abil –, oluline on lisada juurde taotlus ja näha puhast Allika energiat, mis voolab sellesse kristalli ning temast läbi, vabastades ta kõikidest energiatest, mida ta oma tööd tehes endasse võtnud on.

Tegelikult ei pea te siiski nii väga kristallide puhastamise pärast muretsema, sest kristall iseenesest ongi juba puhas, lihtsalt siis, kui ta väga kõvasti tööd teeb, võivad tema tervendavad omadused aja jooksul natuke tuhmuda. Külma vee alt läbilaskmine, tiibeti kella või tingša helistamine kristalli kohal elavdab neid ning kui te lisate sinna juurde taotluse või kujutluspildi, kuidas Algallika puhas valgus kristallidesse voolab, siis saavad nad tagasi ka oma algse värskuse. Ja eriti hea on, kui saadate kristallidele oma südamest ka armastusekiire ning kohtlete neid elavate olenditena – siis toibuvad ja uuenevad nad väga kiiresti.

NB! On kristalle, mida vette panna ei tohiks. Nende alla kuuluvad pehmed, pudenevad kristallid ja õrnad kristallid. Näiteks seleniiti ei tohiks üldse vee alla panna. Nimelt võib ta vees lõpuks täielikult ära sulada. Hematiit aga on selline kristall, mis veega kokkupuutel tuhmub. Siiski, füüsilise mustuse korral võib teda korra vee alt läbi lasta, kuid seejärel tuleks kivi kohe hoolega ära kuivatada. Meresoola sisse võib panna ainult kvartse.

Heliga võib aga kõiki kristalle puhastada ning kui kella- või tingšahelile lisada taotlus saata kristallidele südame-energiat, siis löövad nad lausa silmaga nähtavalt särama.

Kristallikomplektid ja Kristallid

 

Tekst www.valgusesaar.comArray ( [0] => Array ( [lng_id] => 0 [lng_ord] => 0 [short_name] => GLOB [lng_name] => Globaalne ) [1] => Array ( [lng_id] => 1 [lng_ord] => 0 [short_name] => EST [lng_name] => Eesti ) [2] => Array ( [lng_id] => 2 [lng_ord] => 0 [short_name] => ENG [lng_name] => Inglise ) )